اینترنت ارزان برای خانواده
سرعت بدون مالیات
مخصوصا بسته های بدون محدودیت زمانی

ارزان نت با یک سال سابقه در ارائه بسته میتواند بستری برای مشتریان باشد ک بسته اینترنتی را ارزان تر خرید کنند.

بسته هایی ک ارزان نت ارائه میدهد همان بسته های اپراتور ایرانسل هستند با این تفاوت ک ارزان نت ب عنوان نت باکس بسته هارا توزیع میکنیم و قیمت نسبت به بسته های خود ایرانسل کاهش پیدا میکند و بدون مالیات است.

سرعت

اینترنت پرسرعت را تجربه کنید

ارزان

اینترنت را ارزن بخرید

بدون مالیات

نیازی به پرداخت مالیات نیست

تمامی حقوق برای ارزان نت محفوظ است

arzannet